Kötelező szabályzatok elkészítése!

Minden cégvezetőnek, ügyvezetőnek kötelező beszerezni, elkészíttetni a vállalkozására vonatkozó szabályzatokat!

A cég bejegyzése után azonnal el kell készíttetni, mivel a kötelező szabályzatok alapján kell működni a vállalkozásának!

Tudta Ön, hogy a Számviteli törvényben leírtak alapján:

  • Több százezer forintos bírsággal sújtható a vállalkozás vezetője, ha nincs elkészítve, nincs aktualizálva a kötelezően elkészítendő számviteli szabályzata, pénzkezelési szabályzata, és minden más, a gazdálkodásra jellemző, kötelezően előírt szabályzata, belső utasításai.
  • Kezdő vállalkozás, társaság a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni a Számviteli törvény szerint a gazdálkodóra vonatkozó számviteli politikát és az ehhez kapcsolódó szabályzatokat.
  • A már működő vállalkozások a szabályzatok aktualitását a törvény módosítását követően, a változások hatálybalépésétől számított 90 napon belül köteles elkészíteni.

Számviteli törvény >>

A számviteli szabályzatok elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó szerv vezetője a felelős!
A törvény rendelkezése szerint a Kft. -nél az ügyvezető, vagy ügyvezető igazgató, a Bt. -nél a beltag felelős a szabályzatok elkészítéséért.

Segíthetünk Önnek?

  • Hogy ne érje meglepetés az APEH ellenőrzés alkalmával,
  • Hogy ne keljen 200.000 – 500.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírságot fizetnie,
  • Hogy a szabályzatokkal kapcsolatos gondokkal ne keljen foglalkoznia,
  • Hogy Ön nyugodtan törődjön vállalkozásával, intézhesse a cége ügyeit, mi elkészítjük szabályzatait.

Ön milyen kockázatokat vállal?

A 2000. évi C. törvény -ben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján, ki kell alakítani és írásba kell foglalni, a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát.

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

Mobil: +36-30/9-592-692
Honlap: szabalyzatlap.hu

Kategória: Egyéb, Solgáltatás, Üzlet | A közvetlen link.